Oferta
 

CERAMICZNE 

 
Cegły EDER powstają z najlepszego surowca, w najnowocześniejszej technologii.


ZALETY:

• 
z gruntu lepsze. Wypalane są z najlepszej gliny ceglarskiej.
• lepsze technologicznie. Wysoka jakość dzięki własnemu działowi badań i wdrażania.
• bardziej bezpieczne. Doskonała trwałość i wytrzymałość na ściskanie.
• optycznie lepsze. Perfekcyjna optyka dzięki zawsze tej samej barwie.
• lepsze w obróbce. Dochowanie dokładnych wymiarów, a dzięki temu precyzyjnie wykonany mur, niższe zużycie zaprawy i szybszy postęp budowlany.
• lepsze pod względem komfortu mieszkania. Przyjemny klimat pomieszczeń i wyrównany poziom wilgotności dzięki wysokim wartościom akumulacyjnym muru ceglanego o grubości 44 cm.


WŁAŚCIWOŚCi

Izolacja
cieplna:
Pory znajdujące się w cegle zapewniają doskonałą izolację cieplną. Skutkuje to niskim zużyciem energii i dobrym klimatem w pomieszczeniach.
Gromadzenie
ciepła
Ze względu na swoją dużą masę akumulacyjną cegły działają jak regulatory temperatury. W lecie ściana z cegieł zapobiega silnemu nagrzewaniu, a w zimie szybkiemu wychładzaniu. Również rytm dnia i nocy wyrównywany jest w naturalny sposób.
Izolacja
akustyczna
Duża masa własna cegieł gwarantuje bardzo dobrą izolację akustyczną.
Ogniood-
pornośĉ
Cegły nie są materiałem palnym, nie dymią i nie wytwarzają szkodliwych oparów.
Trwałośĉ
& stabilna
wartośĉ
Domy z cegieł posiadają długą żywotnośĉ i wytrzymałośĉ termiczną, co odzwierciedla się szczególnie w niskich kosztach eksploatacji i utrzymania.
Oddychanie
muru
Kapilary cegieł mają zdolnośĉ zasysania wilgoci z pomieszczenia i w razie potrzeby ponownego oddawania jej do otoczenia. Zapobiega to tworzeniu się pleśni i stęchlizny i przyczynia się do dobrego klimatu w pomieszczeniach.
Najniższa zawartośĉ
wilgoci spośród
wszystkich materiałów
budowlanych
Cegły posiadają najniższą wilgotnośĉ końcową spośród wszystkich materiałów budowlanych. Inne materiały wymagają do 3 lat wysuszania i dopiero po tym okresie osiągają swoje pełne właściwości termoizolacyjne.
Zdrowy materiał
budowlany
Cegły jako naturalny materiał budowlany nie zawierają żadnych szkodliwych, jak i wywołujących alergie substancji. Poza tym ceglane mury niezawodnie chronią przed smogiem elektrycznym.